sėklų kategorija

sėklų kategorija
sėklų kategorija statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Sėklų kokybė, nustatoma pagal sėklų dauginimo metus (reprodukcijas) ir kokybės rodiklius. Sėklų kategorija suprantama ir kaip sėklų originalumo rodiklis. atitikmenys: angl. category of seeds rus. категория семян

Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas. . 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • sėklų kokybės sertifikatas — statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduodamas dokumentas, kuriame nurodoma botaninė dauginamosios medžiagos rūšis, veislė, kategorija ir patvirtinami kokybės rodikliai.… …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • sėklinių bulvių kategorija — statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Bulvių sėklos kokybė, nustatoma pagal sėklų dauginimo tvarką ir kokybės rodiklius. Skiriamos: superelitinė (pradinė) kategòrija, elitinė (pagrindinė) kategòrija, sertifikuota kategòrija. atitikmenys:… …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • sėklinių bulvių pasėlių kategorija — statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Sėklinių bulvių pasėlių kokybės grupė, nustatoma pagal būsimo derliaus sėklinių bulvių kategoriją. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=297203&p query=&p tr2=2 atitikmenys:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • daržovių sėklinių pasėlių kategorija — statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Daržovių sėklinių pasėlių kokybės grupė, nustatoma pagal būsimo derliaus sėklos kategoriją. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=257405&p query=&p tr2=2 atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • runkelių sėklinių pasėlių kategorija — statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Runkelių sėklinių pasėlių kokybės grupė, nustatoma pagal būsimo derliaus sėklos kategoriją. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=257406&p query=&p tr2= atitikmenys:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • runkelių sėklos kategorija — statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Runkelių sėklos kokybės grupė, nustatoma pagal sėklos dauginimo kartas – reprodukcijas. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=257406&p query=&p tr2= atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • veislės švarumo kategorija — statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Sutartinis veislės švarumo lygis, nustatomas pagal veislės grynumo nuošimtį savidulkiams augalams ir pagal reprodukcijų skaičių ar tipiškumą kryžmadulkiams augalams. Skiriamos I, II ir III sėklų… …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • category of seeds — sėklų kategorija statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Sėklų kokybė, nustatoma pagal sėklų dauginimo metus (reprodukcijas) ir kokybės rodiklius. Sėklų kategorija suprantama ir kaip sėklų originalumo rodiklis. atitikmenys: angl. category of… …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • категория семян — sėklų kategorija statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Sėklų kokybė, nustatoma pagal sėklų dauginimo metus (reprodukcijas) ir kokybės rodiklius. Sėklų kategorija suprantama ir kaip sėklų originalumo rodiklis. atitikmenys: angl. category of… …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • seed quality certificate — sėklų kokybės sertifikatas statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduodamas dokumentas, kuriame nurodoma botaninė dauginamosios medžiagos rūšis, veislė, kategorija ir… …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”